EU projektet

Af Lilian Petersen

1. oktober 2008 fik Småøernes Aktionsgruppe en ansøgning fra Orø Bådelaug til “Projekt Orø Havkajak”, som har indstillet projektet til Ministeriet for Fødevarer og Erhverv, som i februar har givet tilsagn på det ansøgte beløb på 200.000 kr. til projekt havkajak på Orø. Midlerne er EU midler, som er afsat til at virke på de danske småøer.

Samarbejdet med Orø Bådelaugs bestyrelse har givet 51.000 kr. til projektets egenfinansiering, og der nu er indkøbt de første kajakker. De nye kajakker bruges ivrigt af roskolen og til fællesroning.

Orø Havkajak lægger vægt på at

  • projektet skal være bæredygtigt og driften skal løbe rundt, derfor er der et medlemskontingent.
  • kajakroere skal uddannes til at kunne klare sig på egen hånd, kunne vurdere egne begrænsninger og naturens luner, derfor roskole.
  • samarbejde med øvrige aktører på Orø, første gang bliver et samarbejde med Ungdomsklubben i august og september, hvor de unge skal ro havkajak tirsdag aften, samt på dagstur. Derfor er der lavet en aftale med Ungdomsklubben.

Roskolen i havkajak er startet i begyndelsen af maj og har på første hold 5 deltagere, 1 chefinstruktør, Per Ingemann, samt 6 instruktøraspiranter, der på skift deltager i undervisningen. Roskolen har undervisning mandag og torsdag aften. Roskolens deltagere træner frem til slutningen af juni, hvor der tages den prøve, der frigiver dem til at ro sammen med en makker.

Instruktørgruppen repræsenterer begge køn, og alle aldre. Gruppen uddanner sig ved at træne sammen, undervise på roskolen og deltage i uddannelseskurser. En spændende gruppe, der ivrigt og seriøst tager fat på opgaven.

Orø Havkajak har et udvalg bestående af 6 personer, som arbejder løbende med projektet frem til udgangen af 2010, hvor selve projektet afsluttes og resultatet gerne skal være en etableret kajakafdeling i regi af Orø Bådelaug. Der arbejdes bl.a. i øjeblikket på at finde de sidste
penge på ca. 33.000 kr. for at hele projektet kan finansieres. Alt arbejde i projektet er frivilligt.

Vi har nu 14 medlemmer, flere er på vej, vi har hørt fra godt 30 interesserede, nogle deltager i roskole, nogle er i instruktørguppen, andre har roerfaring og deltager i fællesroning. Alle skal frigives, før der kan gives tilladelse til at benytte kajakker.

At tage del i Orø Havkajak er en meget spændende proces, fra de første ideer blev skitseret til nu, hvor vi nu er igang. Samarbejdet, udvikling af roskole, valg af kajakker, medlemsskab, regnskab, opbevaring af udstyr, hjemmeside, artikler, møder, jo der er nok at tage fat på, og drømmen er at her fra Orø udvikles Isefjordens Havkajakcenter.

Til sidst tak til Orø Bådelaugs bestyrelse for samarbejdet igennem hele processen, uden jer havde vi ingen kajakker, og de havde heller ikke husly. Tak til Småøernes Aktionsgruppes bestyrelse, vi er meget glade og taknemmelige for at bestyrelsen tror på projektet, med jeres hjælp får kajakkerne her på Orø EU stjerner.