Priser

Medlemskab i Orø Havkajakklub kræver, at du også er medlem i Orø Bådelaug. Bådelauget udsender deres egen opkrævning af kontingent på kr. 400 per person per år.

Bemærk, at Orø Havkajak har indgået aftale med Søspejderne om opbevaring af kajakker i deres hus – dette betyder at du som medlem er forpligtet til at udføre 2 timers arbejde hvert år.

Aktuelle priser 2021
Kajakafdelingen kr. 100
Adgang til kajakker* kr. 200
* Kræver bestået Roskole eller IPP2-havkajak niveau

Kassereren for Orø Havkajakklub udsender opkrævning og instruktion vedrørende betaling på email til medlemmerne. Besked til kassereren kan sendes ved at benytte email til indmeldelse@oroehavkajakklub.dk.